Alzheimer Nederland

Eigenlijk hebben we direct na eerste aanzet voor Mindlockers contact gezocht met Alzheimer Nederland. Het missen van (een gedeelte) je geheugen , het niet meer kunnen communiceren met je partner is een zware last. Alzheimer en aanverwante ziektebeelden ontwikkelen zich in fasen. Bij Alzheimer onderscheidden we drie fasen.

De eerste fase waarin Alzheimer wordt geconstateerd en dat er meer goede dan slechte dagen zijn. Er lijkt nog niet zo veel aan de hand.

Fase twee:
Het ziektebeeld wordt steeds duidelijker, goede en slechte dagen wisselen elkaar geregeld af.

En tenslotte de derde fase, waarin het geheugen op schaarse momenten aanwezig lijkt te zijn, met uiteindelijk de dood als gevolg.

Vooral de eerste fase heeft onze aandacht: het moment dat je na de diagnose nog behoorlijk helder bent. En je dus voor je kinderen, vrienden, je vrouw herinneringen kunt vastleggen. En niet onbelangrijk, ze ook kunt delen op momenten die er voor jou toe doen. Zoals verjaardagen, trouwdagen, feestdagen.

Het delen van herinneringen is wat wij doen. Daarom is het ondersteunen van Alzheimer Nederland voor ons een “no-brainer”. Wij doneren dit jaar 15% van de netto excl. btw aan deze stichting.